Ochrona Danych Osobowych

Obszary praktyk

Każdy przedsiębiorca, czy tego chce czy nie, gromadzi dane osobowe. Co więcej, nie tylko gromadzi, ale również modyfikuje, przechowuje, zmienia, udostępnia i powierza dane osobowe pracowników, kontrahentów, użytkowników strony internetowej, odbiorców newslettera itp. 25 maja 2018 roku zaczną obowiązywać w porządkach krajowych państw członkowskich Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przepisy te wzmocnią zasady Privacy by Design i Privacy by Default, które nie miały dotychczas swojego odpowiednika w przepisach krajowych.

Usługi
Oferujemy:
audyty stanu bieżącego i raporty z propozycjami możliwych rozwiązań+

Określenie obszarów przetwarzania danych osobowych, analiza dotychczasowej dokumentacji i fizycznych zabezpieczeń danych osobowych są niezwykle istotne, a zarazem stanowią początek ewentualnych zmian w zakresie rzeczywistego zabezpieczenia posiadanych danych.


wsparcie przy opracowaniu i aktualizacji dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych+

Właściwe przygotowanie Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym to połowa sukcesu przy ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwie. O ile aktualnie zasady sporządzania dokumentacji są opisane w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. o tyle od 25 maja 2018 roku to na przedsiębiorcy będzie spoczywał obowiązek umiejętnego skonstruowania dokumentów, z których treści będzie wynikało właściwe zabezpieczenie danych osobowych.


wsparcie przy przekazywaniu danych do Państwa trzeciego (poza UE)+

Gromadząc dane osobowe niejednokrotnie wysyłamy je za granicę. Przekazywanie ich do krajów Unii Europejskiej nie generuje większych zagrożeń, ale wysyłanie ich do państw trzecich może być problematyczne. Oceniamy i pomagamy w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji.


doradztwo przy sporządzeniu polityki prywatności i regulaminów związanych ze stronami internetowymi+

Aktualnie chyba nie ma podmiotu, który nie prowadziłby strony internetowej. W zależności od stosowanych na stronie mechanizmów przygotujemy dokumentację dostosowaną do potrzeb, zawierającą niezbędne informacje i dopasowaną do wymagań Klientów. Patrz --> branża E-COMMERCE


szkolenia dla personelu z zakresu ochrony danych osobowych+

Nie od dziś wiadomo, że najsłabszym ogniwem w ochronie danych osobowych są pracownicy, którzy nie zdają sobie sprawy z wielu zagrożeń którym przeciwdziałanie leży w gestii Administratora Danych Osobowych. Pomożemy przeprowadzić praktyczne warsztaty mające na celu zwiększenie świadomości osób pracujących u naszych Klientów.


bieżące merytoryczne wsparcie Administratorów Danych Osobowych oraz opiniowanie procesów ich przetwarzania+

Jesteśmy dostępni na co dzień, aby rozwiązywać bieżące budzące wątpliwości kwestie nurtujące Administratorów Danych Osobowych. Wspieramy prawnie ABI a za chwilę Inspektorów Bezpieczeństwa Informacji powołanych w Państwa przedsiębiorstwach.


Reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących szeroko rozumianej ochrony danych osobowych+

Na chwilę obecną spory sądowe nie są częstym zjawiskiem w zakresie ochrony danych osobowych. Przewidujemy jednak, że zmiana przepisów w 2018 roku dająca możliwość bezpośredniego wystąpienia osoby fizycznej o odszkodowanie przeciwko Administratorowi Danych Osobowych spowoduje, że wzrośnie ilość spraw, w których Klienci będą potrzebowali profesjonalnego wsparcia.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Izabela Błaszkiewicz
radca prawny
Aleksandra Wolanin
aplikant radcowski
Lidia Mucha
aplikant radcowski
Agnieszka Bieniek
radca prawny