Spółki komunalne

Opis branży

Od początku powstania samorządów terytorialnych szereg zadań własnych, polegających na zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, jest realizowanych przez spółki komunalne. Ich specyfika polega na tym, iż pomimo, że formalnie są to spółki prawa handlowego, to szereg przepisów oraz fakt, iż są własnością samorządów terytorialnych, odróżnia je od typowych spółek biznesowych. Charakterystyczne dla tego sektora jest również zakładanie spółek celowych, dla realizacji konkretnych

zadań. Prawnicy Kancelarii, przez lata obsługi samorządów, założyli szereg takich spółek, jak też uczestniczyli w procesie nabywanie i zbywania ich udziałów. Prowadzimy bieżące doradztwo prawne na rzecz spółek komunalnych, sporządzamy analizy i ekspertyzy, obejmujące weryfikację kluczowych zamierzeń naszych Klientów, w aspektach prawnych, podatkowych oraz pomocy publicznej. Obsługujemy największe spółki komunalne z regionu kujawsko-pomorskiego.

Usługi
Oferujemy:
zakładanie, przekształcanie i łączenie spółek komunalnych+


sporządzanie projektów wewnętrznych aktów, reguł i regulaminów, umów oraz porozumień, korespondencji prawnej z organami władzy publicznej, organami lub agencjami, kontrahentami i innymi osobami trzecimi+


doradztwo oraz zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji, w tym reprezentowanie w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą+


sporządzanie kompleksowych opinii prawnych, w tym, w szczególności, w zakresie podatkowym oraz z obszaru gospodarki komunalnej kompleksowe doradztwo oraz opiniowanie dokumentów i postępowań dotyczących zamówień publicznych+


sporządzanie projektów umów i weryfikacji projektów umów+


egzekucję należności+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Dagmara Fabiszak
radca prawny
Agata Chodkowska
radca prawny
Jakub Kobyliński
radca prawny
Piotr Folgier
radca prawny
Marcin Will
radca prawny
Sylwia Benc
radca prawny
Patrycja Callaghan
radca prawny
Bartosz Wojtaczka
konsultant
Jakub Kamionka
sekretarz