Klastry energetyczne

Opis branży

W wyniku znowelizowania w czerwcu 2016 r. ustawy o odnawialnych źródłach energii, pojawiła się formalna definicja pojęcia klastra energetycznego. Idea klastrów energetycznych jest bardzo mocno propagowana przez obecne władze oraz szereg instytucji, a przez wielu postrzegana jako remedium na obecną trudną sytuacje rynku. Nasza Kancelaria od samego początku pojawienia się tej idei, aktywnie

włączyła się w praktyczną realizację tej koncepcji. W tym celu, powołaliśmy zespół mający za zadanie wspomaganie przedsiębiorców i samorządy terytorialne w tworzeniu klastrów energetycznych. Aktualnie bierzemy udział w zakładaniu kilku klastrów, jak również zostaliśmy członkiem pierwszego klastra na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Usługi
Oferujemy:
Przeprowadzanie prezentacji dla samorządów lokalnych i przedsiębiorców koncepcji klastrów energetycznych+


Przygotowywanie dokumentów formalno-prawnych w zakresie powołania klastra energetycznego+


Obsługa prawna klastrów energetycznych w szczególności w zakresie przygotowania do uczestnictwa w programie pilotażowym+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Artur Kołcz
radca prawny
Bartosz Wojtaczka
konsultant