Przemysł odzieżowy

Opis branży

Plagiat w modzie stał się powszechną i tolerowaną praktyką. Jednak my stoimy na stanowisku, że takie działania nie powinny być zasadą, a niechlubnym wyjątkiem. Dlatego właśnie wspieramy marki z branży odzieżowej przed niedozwolonym naśladownictwem. Sprawy z zakresu prawa mody powierzyły nam polskie i

zagraniczne marki odzieżowe, na rzecz których świadczymy działania obejmujące m.in.: ochronę projektów na podstawie prawa autorskiego oraz prawa nieuczciwej konkurencji, jak również prawa własności przemysłowej w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Usługi
Oferujemy:
obsługę w zakresie szeroko rozumianego prawa mody+


ochronę projektów na gruncie prawa autorskiego oraz prawa nieuczciwej konkurencji, w tym prowadzenie postępowań z zakresu naruszenia praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji przed sądami powszechnymi+


rejestrację znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz ochronę praw własności przemysłowej przed sądami powszechnymi oraz reprezentacja przed Urzędem Patentowy RP oraz EUIPO+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Joanna Skrzeczkowska
radca prawny
Weronika Miler
aplikant adwokacki
Agnieszka Frączkowska
konsultant