Rynek Nieruchomości

Opis branży

Świadczymy pomoc i doradztwo prawne dla projektów inwestycyjnych i transakcji o różnym stopniu złożoności zaawansowania oraz odmiennej charakterystyce. Zdobyliśmy doświadczenie wspierając wiele skomplikowanych przedsięwzięć i transakcji z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych. Doradzaliśmy inwestorom indywidulanym i podmiotom profesjonalnie zajmującym się

finasowaniem, obrotem i komercjalizacją nieruchomości i obiektów handlowych, usługowych, mieszkaniowych, hotelarskich i wypoczynkowych. Nasza usługa jest kompleksowa. W jej zakres wchodzi, w zależności od potrzeb, m.in. badanie due diligence nieruchomości, sporządzenie i negocjowanie umów, doradztwo w postępowaniach administracyjnych, związanych z nabyciem nieruchomości, bieżące doradztwo transakcyjne.

Usługi
Oferujemy:
Doradztwo i pomoc prawną dla wszelkich podmiotów zaangażowanych w przygotowanie, realizację, rozliczenia i spory dotyczące projektów i transakcji na rynku nieruchomości+


Kompleksowe badania i analizy prawne nieruchomości oraz podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, w celu ustalenia ryzyk inwestycyjnych i transakcyjnych oraz ich ograniczenie lub eliminację+


Pomoc przy porządkowaniu stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb planowanych transakcji i projektów inwestycyjnych+


Ocenę możliwości zagospodarowania i zabudowy nieruchomości, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym i prawem budowlanym+


Reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w tym w postępowaniach dotyczących stosowania tzw. „specustaw”+


Pomoc przy sporządzaniu i negocjowaniu umów pomiędzy stronami transakcji i podmiotów zaangażowanych w projekty inwestycyjne, w tym umów z instytucjami finansującymi, ubezpieczycielami, pośrednikami oraz nabywcami końcowymi i najemcami+


Kompleksową obsługę prawną najmu komercyjnego po stronie wynajmującego i najemcy+


Doradztwo przy transakcjach dotyczących obrotu lub dzierżawy gruntów rolnych oraz przy korzystaniu z płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Michał Zachorski
radca prawny
Adam Bieniek
radca prawny
Marcin Krajnik
radca prawny
Piotr Folgier
radca prawny
Mateusz Gawryś
radca prawny
Marcin Will
radca prawny
Lidia Mucha
aplikant radcowski
Sylwia Kalinowska
aplikant radcowski