Rynek Nieruchomości

Opis branży

Świadczymy pomoc i doradztwo prawne dla projektów inwestycyjnych i transakcji o różnym stopniu złożoności zaawansowania oraz odmiennej charakterystyce. Zdobyliśmy doświadczenie wspierając wiele skomplikowanych przedsięwzięć i transakcji z udziałem podmiotów krajowych i zagranicznych. Doradzaliśmy inwestorom indywidulanym i podmiotom profesjonalnie zajmującym się

finasowaniem, obrotem i komercjalizacją nieruchomości i obiektów handlowych, usługowych, mieszkaniowych, hotelarskich i wypoczynkowych. Nasza usługa jest kompleksowa. W jej zakres wchodzi, w zależności od potrzeb, m.in. badanie due diligence nieruchomości, sporządzenie i negocjowanie umów, doradztwo w postępowaniach administracyjnych, związanych z nabyciem nieruchomości, bieżące doradztwo transakcyjne.

Usługi
Oferujemy:
Doradztwo i pomoc prawną dla wszelkich podmiotów zaangażowanych w przygotowanie, realizację, rozliczenia i spory dotyczące projektów i transakcji na rynku nieruchomości+


Kompleksowe badania i analizy prawne nieruchomości oraz podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości, w celu ustalenia ryzyk inwestycyjnych i transakcyjnych oraz ich ograniczenie lub eliminację+


Pomoc przy porządkowaniu stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb planowanych transakcji i projektów inwestycyjnych+


Ocenę możliwości zagospodarowania i zabudowy nieruchomości, zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym i prawem budowlanym+


Reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości, w tym w postępowaniach dotyczących stosowania tzw. „specustaw”+


Pomoc przy sporządzaniu i negocjowaniu umów pomiędzy stronami transakcji i podmiotów zaangażowanych w projekty inwestycyjne, w tym umów z instytucjami finansującymi, ubezpieczycielami, pośrednikami oraz nabywcami końcowymi i najemcami+


Kompleksową obsługę prawną najmu komercyjnego po stronie wynajmującego i najemcy+


Doradztwo przy transakcjach dotyczących obrotu lub dzierżawy gruntów rolnych oraz przy korzystaniu z płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Michał Zachorski
radca prawny
Marcin Krajnik
radca prawny
Piotr Folgier
radca prawny
Mateusz Gawryś
radca prawny
Marcin Will
radca prawny
Lidia Mucha
aplikant radcowski
Sylwia Kalinowska
aplikant radcowski