Branża Kreatywna i Reklamowa

Opis branży

Jesteś kreatywny, masz nietuzinkowe pomysły i chcesz je chronić przed nieuczciwym wykorzystaniem? A może konkurent skopiował Twój projekt? Niestety są to wciąż powszechne praktyki w branży kreatywnej i reklamowej, z którymi od wielu lat udaje się nam skutecznie walczyć. Nasza Kancelaria ceni sobie ludzi kreatywnych, z inwencją,

dlatego świadczy pomoc prawną na rzecz: Agencji reklamowych i Public Relations, Artystów i ich agentów, Producentów filmowo-telewizyjnych, Organizatorów imprez kulturalnych i sportowych, Wydawnictw muzycznych, książkowych i prasowych, Twórców. Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z naruszeniem praw autorskich, a także pomiędzy konkurentami w oparciu o przepisy chroniące uczciwą konkurencję.

Usługi
Oferujemy:
Zgłaszanie znaków towarowych+

Kancelaria w ramach swoich usług przygotowuje i dokonuje zgłoszeń znaków towarowych w trybie krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym.


Reprezentację w postępowaniu sprzeciwowym, spornym i sądowym+

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach sprzeciwu wobec zgłoszeń znaków towarowych, w postępowaniach spornych o unieważnienie i wygaszenie znaków towarowych, postępowaniach sądowych z tytułu naruszenia tych praw i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


Monitoring w zakresie zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych+

Oferujemy usługę monitoringu zgłoszeń i rejestracji znaków towarowych dokonywanych w Urzędzie Patentowym RP. Mogą nim zostać objęte także zgłoszenia i rejestracje znaków w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) (poprzednio Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) - OHIM). W zakres powołanych usług wchodzi również monitorowanie terminów dotyczących wygaśnięcia praw na znaki i terminów na przedłużenie ich rejestracji.


Bieżącą obsługę i dodatkowe usługi IP+

Dodatkowo, zapewniamy naszym Klientom prowadzenie i reprezentację we wszelkiego rodzaju sprawach z zakresu własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, jak również ochrony dóbr osobistych i prawa prasowego. Zaliczają się do nich: przygotowywanie, analizowanie i negocjowanie umów dotyczących znaków towarowych, domen internetowych, know-how, projektów wynalazczych, praw autorskich i pokrewnych, baz danych, dóbr osobistych, umów o przeprowadzenie kampanii reklamowej czy wykonanie serwisu internetowego; sporządzanie opinii prawnych i konsultacje w sprawach dotyczących własności intelektualnej i prawa ochrony konkurencji, prawa prasowego, prawa reklamy czy dóbr osobistych; pomoc prawna w zakresie wyboru i opracowania procedur i środków prawnych zabezpieczenia własności intelektualnej oraz informacji i rozwiązań objętych tajemnicą przedsiębiorstwa; pomoc i doradztwo prawne w postępowaniach przed organami celnymi dotyczącymi zatrzymania na granicy towarów podrabianych i pirackich; pomoc prawna i reprezentacja w postępowaniach o rejestrację i ochronę domen internetowych; przeprowadzanie audytów z zakresu praw własności przemysłowej, konkurencji, domen, prawa firmowego, prawa autorskiego, praw pokrewnych czy dóbr osobistych.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Joanna Skrzeczkowska
radca prawny
Weronika Miler
aplikant adwokacki
Bartosz Wojtaczka
konsultant
Agnieszka Frączkowska
konsultant