Kontrola Podatkowa i spory z Organami Podatkowymi

Obszary praktyk

Intensywne kontrole podatkowe to rzeczywistość. Niejasne przepisy, zmienne orzecznictwo i interpretacje prawa oraz zaawansowane narzędzia weryfikacji rozliczeń, wspomagające typowanie podatników do kontroli (JPK) sprawiają, że nie jest trudno o jej negatywny wynik. Kancelaria przygotowuje Klientów do ewentualnej kontroli (identyfikacja ryzyk, procedury, szkolenia), oraz reprezentuje i doradza Klientom w jej toku.

Typowe obszary kontroli to: obrót towarami „wrażliwymi” (np. paliwa , metale, elektronika, materiały budowlane, złom itd.), usługi niematerialne (np. know-how, konsultingowe, pośrednictwa itd.), licencje dotyczące wartości niematerialnych prawnych (np. znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe), zatrudnienie pracowników (w tym międzynarodowe) i wykonywanie obowiązków płatnika,

międzynarodowe opodatkowanie (podatek u źródła, zakład itd.), transakcje wielostronne, ceny transferowe, optymalizacje podatkowe.

Usługi
Oferujemy:
Audyt w celu identyfikacji ryzyk+

Audyt przed kontrolą to bardzo dobre narzędzie identyfikacji i zmniejszenia potencjalnych ryzyk. Umożliwia korektę ewentualnych uchybień oraz przygotowanie linii obrony w odniesieniu do kwestii wątpliwych.


Procedury na wypadek niezapowiedzianej kontroli+

Współpraca z kontrolującymi powinna przebiegać płynnie i w sposób uporządkowany. Wdrożenie procedury, począwszy od pojawienia się kontroli do czasu jej zakończenia, usprawnia przepływ informacji, pomaga uniknąć nieprzemyślanych działań i ułatwia ewentualną obronę w toku sporu.


Doradztwo i reprezentacja Klienta w toku kontroli oraz sporu podatkowego+

Na bieżąco oceniamy kierunki kontroli oraz możliwości Klienta w przygotowaniu strategii obrony. Pomagamy weryfikować dowody, uczestniczymy w przesłuchaniu świadków, przygotowujemy pisma (wyjaśnienia, zastrzeżenia, wnioski dowodowe). Po wydaniu decyzji, bierzemy aktywny udział w postępowaniu podatkowym oraz sądowo administracyjnym (WSA,NSA).


Reprezentacja Klienta w toku postępowań karnych skarbowych+

Postępowanie karno-skarbowe jest nieuchronną konsekwencją uchybień stwierdzonych decyzjami podatkowymi. Zarzut narażenia podatku na uszczuplenie, nierzetelnego prowadzenia ksiąg, niedokonania poboru podatku, to typowe ryzyka, z którymi spotyka się kadra menedżerska. W takiej sytuacji ustalamy strategię obrony, doradzamy na etapie postępowania przygotowawczego, bronimy w ewentualnym procesie.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Jarosław Ostrowski
radca prawny
Monika Utrata
doradca podatkowy
Anna Monika Kowalska
doradca podatkowy
Marcin Pietrusiński
doradca podatkowy