Prawo Administracyjne

Obszary praktyk

Prawo administracyjne dotyka każdej sfery działalności i życia zarówno indywidualnych osób fizycznych, przedsiębiorców jak i organów władzy publicznej. W gąszczu przepisów nie sposób poruszać się bez profesjonalnej opieki. Od lat nasza Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną szeregu organów administracji publicznej i doradza w procesie wydawania indywidualnych

decyzji administracyjnych. Jednocześnie reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Usługi
Oferujemy:
+

wydawania indywidulnych decyzji administracyjnych. Jednocześnie reprezentujemy Klientów przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.


analizy i ekspertyzy w zakresie weryfikacji zamierzeń inwestycyjnych+


opinie i konsultacje prawne, dotyczące bieżącej działalności+


pomoc w sporządzaniu i weryfikacji uchwał organów stanowiących i wykonawczych, w szczególności ich zgodności z przepisami prawa i techniką legislacyjną+


pomoc w sporządzaniu decyzji administracyjnych oraz czuwanie nad ich zgodnością z przepisami prawa+


zastępstwo procesowe - reprezentowanie w sprawach administracyjnych przed organami i sądami administracyjnymi+


monitoring zmian w przepisach prawa+


szkolenia – w zakresie postępowania administracyjnego, w tym w zakresie prawidłowego formułowania decyzji administracyjnych, prowadzone wg indywidualnych potrzeb Klienta w zakresie tematyki szkolenia, miejsca jego przeprowadzenia oraz ilości uczestniczący+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Artur Kołcz
radca prawny
Dagmara Fabiszak
radca prawny
Agata Chodkowska
radca prawny
Jakub Kobyliński
radca prawny
Piotr Folgier
radca prawny
Patrycja Callaghan
radca prawny
Marcin Will
radca prawny
Michał Bonowicz
radca prawny
Karolina Sasanowicz
aplikant radcowski
Bartosz Wojtaczka
konsultant
Lidia Mucha
aplikant radcowski
Joanna Nazdrowicz
aplikant radcowski
Sylwia Kalinowska
aplikant radcowski