Branża paliwowa

Opis branży

Biznes w branży paliwowej wymaga wnikliwej analizy prawnej kwestie dystrybucji, reklamy, marketingu jak również znaków towarowych czy nieuczciwej konkurencji. Prawnicy Kancelarii dysponują zgromadzonym

przez lata doświadczeniem w ramach którego prowadziliśmy bieżącą i kompleksową obsługę prawną podmiotów branży paliwowej.

Usługi
Oferujemy:
Doradztwo w zakresie przepisów regulacyjnych+

Obrót paliwami wymaga uzyskania szeregu koncesji i zezwoleń, jest również specyficzny z uwagi na konieczność wdrażania rozwiązań wyjątkowych tylko dla tego rynku. Opracowywaliśmy szereg rozwiązań umownych pozwalających na dystrybucję paliw wraz z zapewnieniem zapewnienia naszym Klientom wyłączności na dostawy. Doradzaliśmy w zakresie działalności marketingowej, opiniowania programów lojalnościowych, regulaminów akcji promocyjnych dla klientów stacji paliw. Opiniowaliśmy zasady loterii promocyjnych prowadzonych na stacjach paliw oraz określaliśmy ryzyka podatkowe z tym związane.


Umowy branżowe+

Działalność w sektorze paliw wymaga połączenia szeregu różnych usług w ramach jednego organizmu jakim jest stacja paliw. Doradzaliśmy w zakresie uruchomienia na stacjach paliw stanowisk do ładowania prądem. Opracowywaliśmy umowy w zakresie świadczenia usług outsourcingowych oraz usług pośrednictwa w zakresie wsparcia procesów sprzedaży paliw. Posiadamy doświadczenie w zakresie oceny rozwiązań dotyczących obsługi kart flotowych na stacjach paliw.


Doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych+

W branży paliwowej jednym z kluczowych elementów osiągnięcia sukcesu biznesowego jest ciągła ekspansja na rynku. Prowadziliśmy procesy due diligence dotyczące transakcji zakupu nieruchomości wraz z terminalami do przeładunku paliw ora infrastrukturą służącą ich przechowywaniu. Prawnicy Kancelarii dysponują również bogatą wiedzą w zakresie obsługi całego procesu inwestycyjnego w zakresie budowy stacji paliw.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Jarosław Ostrowski
radca prawny
Piotr Bieniek
radca prawny