Sektor spożywczy (Retail & FMCG)

Opis branży

Mamy świadomość, że skuteczne doradztwo prawne w sektorze spożywczym wymaga nie tylko biegłej znajomości prawa, ale także wiedzy na temat tego jak działa ta branża. Kancelaria dysponuje zespołem doświadczonych prawników

którzy zapewniają biegłą a przede wszystkim efektywną biznesowo obsługę.

Usługi
Oferujemy:
Bieżące rozwiązywanie problemów prawnych+

Doradzaliśmy na rzecz podmiotów z branży spożywczej, posiadających ponad 200 lokalizacji w Polsce w sprawach o zwrot nienależnie uiszczonych opłat za usługi marketingowe, promocyjne i logistyczne (tzw. „opłaty półkowe”) oraz w zakresie zgodności materiałów reklamowych z prawem. Opracowywaliśmy zasady sprzedaży i mechanizmy rozliczeń w ramach grup kapitałowych, w tym określaliśmy i minimalizowaliśmy ryzyko podatkowe. Mamy doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych. Reprezentowaliśmy naszych Klientów w sporach z zakresu praktyk dotyczących utrudniania dostępu do rynku (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Doradzaliśmy w zakresie opracowywania i wdrażania rozwiązań związanych z outsourcingiem usług oraz współpracy z agencjami pracy tymczasowej.


Doradztwo w zakresie procesów restrukturyzacyjnych i konsolidacji rynku+

Rzeczywistość gospodarcza w branży spożywczej nacechowana jest silną działalnością konkurencyjną. W ramach naszej praktyki doradzaliśmy w zakresie audytu przyjętych rozwiązań oraz w przygotowywaniu fuzji i przejęć. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w realizacji zbycia udziałów oraz wnoszenia przedsiębiorstw bądź ich zorganizowanych części w ramach jednej z największych grup kapitałowych sektora spożywczego, w tym negocjowaliśmy umowy sprzedaży udziałów, opracowaliśmy oraz negocjowaliśmy warunki finansowania i rozliczenia transakcji.


Doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej+

Doradzaliśmy w uzyskiwaniu i utrzymywanie ochrony znaków towarowych w krajowych, wspólnotowych, międzynarodowych organach rejestracyjnych na rzecz jednego z największych podmiotów branży spożywczej. Prawnicy Kancelarii dysponują doświadczeniem w przygotowaniu i negocjowaniu umów licencyjnych dotyczących przeniesienia i korzystania z praw własności intelektualnej przez podmiot prowadzący sieć sklepów.


Doradztwo podatkowe+

W ramach obsługi prawnej prowadziliśmy kompleksową obsługę podatkową dużych producentów sektora żywnościowego oraz podmiotów działających na rynku konsumenckim (jedna z większych sieci sklepów w Polsce).


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Piotr Bieniek
radca prawny
Jarosław Ostrowski
radca prawny