Aktualności

Ostrowski i Wspólnicy

Aktualności
Lokalny Konkurs Krasomówczy organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń - relacja

Kancelaria Radców Prawnych Ostrowski i Wspólnicy została patronem honorowym oraz fundatorem nagród rzeczowych dla laureatów XXII edycji Lokalnego Konkursu Krasomówczego, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń. Kancelarię reprezentowała mecenas Justyna Gołębiewska.

Konkurs polegał na wygłoszeniu mowy kończącej postępowanie przed sądem pierwszej instancji, a uczestnicy występują w parach jako przeciwnicy procesowi. Podstawą do wystąpień uczestników były kazusy z prawa karnego, cywilnego i administracyjnego przygotowane na podstawie rozpraw sądowych. Uczestników oceniało jury składające się z przedstawicieli toruńskiego świata prawniczego oraz kadry naukowej z Wydziału Prawa i Administracji w Toruniu.

Nagrodę specjalną od Kancelarii otrzymała Pani Martyna Joachimiak która zajęła 1 miejsce w konkursie.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1541976075923997/