Obszary praktyk

Pomoc publiczna

Faworyzowanie przedsiębiorstw za pomocą pieniędzy publicznych jest w prawie unijnym zakazane. Z tego względu każdy podmiot z szeroko pojętego sektora publicznego, jak i każdy przedsiębiorca współpracujący bądź korzystający ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, powinien mieć świadomość czym jest prawo pomocy publicznej, jak i w jaki sposób regulacje tej dziedziny prawa na niego oddziałują. Brak tej wiedzy, a co za tym idzie, nieprzestrzeganie tych regulacji może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Zespół zajmujący się specjalizacją:

Emilia Florek

radca prawny

Marcin Will

radca prawny

Bartosz Wojtaczka

radca prawny

Oferujemy:

  • Przygotowanie analiz i opinii prawnych dotyczących pomocy publicznej Oferujemy naszym Klientom możliwość weryfikacji, czy w konkretnej sprawie istnieje ryzyko wystąpienia pomocy publicznej.
  • Ocenę danego przedsięwzięcia, projektu czy transakcji pod kątem zgodności z prawem pomocy publicznej Stwierdzenie, że w konkretnej sprawie mamy do czynienia z pomocą publiczną, nie oznacza wcale, że danego przedsięwzięcia, transakcji czy projektu nie można zrealizować. Naszym Klientom oferujemy wsparcie w zakresie ich strukturyzacji w taki sposób, by zapewnić zgodność z prawem pomocy publicznej.
  • Wsparcie w procesie organizowania i realizowania usług w ogólnym interesie gospodarczym Zapewnienie usług publicznych o odpowiedniej jakości często wymaga od organów władzy publicznej wsparcia ich usługodawców. Dla podmiotów organizujących te usługi, jak i je wykonujących, proponujemy doradztwo mające na celu zapewnienie, że na każdym etapie zostanie zachowana zgodność z prawem pomocy publicznej.
  • Doradztwo w postępowaniach notyfikacyjnych Nowe wyzwania przed jakimi staje sektor publiczny często wymagają nowych rozwiązań. W sytuacji gdy niezbędna okaże się notyfikacja pomocy publicznej, proponujemy Państwu doradztwo zarówno na etapie postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i przed Komisją Europejską.
  • Ochrona przed zakłóceniami konkurencji wynikającymi z pomocy publicznej Prawo pomocy publicznej ma za zadanie chronić rynek przed zakłóceniami wynikającymi z działania władz publicznych. Z tego też względu, podmioty dotknięte tego typu zakłóceniami, mogą poszukiwać ochrony prawnej zarówno przed Komisją Europejską, jak i sądami krajowymi. Nasze wsparcie obejmuje zarówno zainicjowanie postępowania czy to przed Komisją Europejską, czy też przed sądami krajowymi, jak również, aktywne reprezentowanie naszych Klientów podczas prowadzonych postępowań.